Az egyesület működési területe: Forráskút és térsége.

Az egyesület székhelye: Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár (6793 Forráskút, Petőfi Sándor u. 3.)

Az egyesület célja, fő feladatai

Az egyesület tagjai által önkéntesen az egyesülési jog alapján létrehozott polgári pártoktól és csoportoktól független társadalmi szervezet.

Az egyesület célja:

 • A forráskúti magánlótartók összefogása egyesületi formában.
 • A magyar sportmozgalom keretében való részvétel a szabadidő, tömeg- és versenysportok szervezésében, a fizikai állóképesség növelése illetve a szabadidő hasznos eltöltése.
 • A tehetséges fiatalok támogatása.
 • A „ló legyen a lakóhelyünk tornaterme” mozgalom keretein belül iskolás gyerekek lovon való tornáztatása csak önkormányzati támogatás esetén.

Az egyesület feladatai:

 • Az oktató-nevelő munka eszközeivel való közreműködés a munkára nevelésben, a szakemberképzésben és továbbképzésben.
 • Hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyzői utánpótlás nevelése.
 • A környékbeli lovas szakosztályokkal való kapcsolattartás.
 • A magánlótartók érdekeinek képviselete.

A fő feladatok végrehajtása érdekében az Egyesület:

 • szakági, szakmai tanfolyamokat, szakköröket szervez és tart,
 • technikai sport, kulturális bemutatókat szervezhet,
 • sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre, tarthat fenn, illetve üzemeltethet,
 • gazdasági (kereskedelmi) vállalkozási, illetve devizatermelési tevékenységet folytathat,
 • nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn,
 • a térségben fellelhető egyes- illetve kettes fogatok edzési lehetőségeinek biztosítása, ugróverseny alkalmával fogathajtó versenyek lebonyolítása,
 • lovas felvonulásokon való részvétel (gyermeknap, szüreti felvonulás, falunap stb.),
 • szakedző részvételével ugróedzések tartása,
 • lovastúrák megszervezése és lebonyolítása.